Dexor AB
Tel: 0708-16 07 75
E-mail: db@dexor.se
 
hjem fukt og lukt undergulv i et system raske rommet klarlakk Color Floor System Lathunn Fukt Liming tregulv Video Svenska English norsk
 
Datablad & PDF
Referenser
Karta - Entreprenører
Kontakt
Se vår video!
Dexorbond video Video
Fukt & lukt

ALKALISPERRE (FUKT)
DexorBond, alkaliesperre, beskytter over-liggende lim og gulvbelegg mot fukt fra undergulvet.

Lim og belegg brytes ned ved kontakt med alkalisk fukt (høy pH-verdi) som finnes i undergulv av betong og sparkel. Dette resulterer i at limet går i oppløsning og danner emisjoner.

fukt och lukt
EMISJONSSPERRE (LUKT)
DexorBond, emisjonssperre, stopper eksisterende emisjoner i undergulvet fra å gjenoppta luften innendørs.

Disse emisjonene kan ellers forårsake helse-skade, ubehagelig lukt, slimhinneirritasjoner, astma, allergi etc. og gulvkonstruksjonen kan utgjøre en sanitær ulempe der helerisikoen foreligger.
FUNKSJON
DexorBond er bestandig mot kjemiske belastninger som alkalier (Høy pH-verdi).

Produktet er testet ved Sveriges Provings- och Forskningsinstitut gjennom funksjons-testen SP-metode 1310, "Målande alkali- og fuktspärrars funktion i gulvkonstruktioner".

DexorBond påvikes ikke av høy fukt. Den slipper igjennom damp men vannavvisende og kan derfor påføres betongunderlag med en relativ fuktighet (RF) opp til 100%.
UTFfØRELSE
DexorBond kan påføres et godt rengjort undergulv av betong og/eller sparkel. Etter ca. 10 timer er overflaten herdet (tørket) og er klar til legging av lim og belegg.
Installasjonsveiledning
Underlag
Betongunderlaget skal være støvfritt og helt rent (100 %) for forurensninger og gamle materialrester som f.eks lim, pussestøv fra primer, annen isolering etc.

Eksisterende undergulv av betong rengjøres ved å diamantslipe eller blastring.

Nystøpt betong skal være minst 21 dager gammelt og fritt for betonghud.
underlag
Blanding
A og B komponent leverens som en enhet med et til hverandre med nøyaktig blandingsforhold som ikke må forandres. Base (A-komp.) og herder (B-komp.) blandes sammen i A-komponent spannet i ca 5 minutter med en langvarig borremaskin for å unngå at luftbobler oppstår i materialet.

Hell den ferdige blandingen tilbake i B-komponent spannet og deretter tilbake igjen til A-komponent spannet, dette på grunn av avfallet sin del. På denne måten herdes produktet i begge spannene.

Etter blandingen har materialet en brukstid på ca. 30 minutter ved 20°C.
blandning
Vær oppmerksom på at en romtemperatur på 30-35°C kan redusere brukstiden med 50% for materialet i spannet. Ved en slik temperatur bør alt materialet helles ut på gulvet for å forlengebrukstiden.
Påføring
Påføringen av DexorBond skjer vanligvis med en limsparkel, alternativt en malerrulle (Mohair kvalitet) eller en gummibørste. DexorBond påføres som fukt- og alkaliesperre i ett (1) lag på 0,2 mm og som emisjonssperre i to (2) lag på totalt 0,4 mm. Det andre laget skal påføres innen 24 timer. Påføringen av DexorBond som primer til sparkel og avretningsmasse gjøres enklest med en rulle på grunn av underlagets ujevnhet.

Påføringen skal utføres i romtemperatur på ca. 20°C og produktet skal ha samme temperatur.
applicering

Ved lavere temperatur kan konsistensen, viskositet og herdingstid reduseres og/eller endres.

Herdingstid for DexorBond er ca.10 timer ved 20°C.


DexorBond skal etter påføringen og herdingen ha en porefri og speilblank overflate.

Eventuelle matte flekker må utbedres innen 24 timer, ellers må overflaten på DexorBond pusses opp med slipepapir før utbedring.

Merk deg at det siste innholdet i spannene ikke skal skrapes ut på grunn av fare for at uherdet material skal påføres overflaten.

Forbruk og Førvaring
En enhet av (A- og B-komp.) for 1 kg gir et lag på 0,2 mm til 4,5 m2. Produktet oppbevares i de uåpnede emballasjene (1, 5 og 10 kg) i romtemperatur på ca 20°C i minst 2 år.
Åtgång förvaring
Hygiene
Produktet skal håndteres i samsvar med AFS anvisninger for hardplaster. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk passende beskyttelsesklær (tett engangsdress), gummihansker og vernebriller. Dersom du får dette i øynene, skyll med mye vann og kontakt lege.
Sparkel og avrettingsmasse
Når fuktigheten i undergulvet er for høy for vanlig primer kan DexorBond påføres som primer til sparkel og avrettingsmasse på underlag med inntil 100% RF. Se eget datablad for "undergulv ingen tilfeldigheter".
Platta
Garanti
Påføring i henhold til kvalitetssikringsprogrammet for DexorBond og i samsvar med Dexors anbefalinger av godkjente og autoriserte entreprenører, gir en 10-års garanti at DexorBond forhindrer alkalisk nedbrytning av overliggende lim og belegg.
 
Copyright © 2010. Dexor AB  Torsvägen 14  749 60 Örsundsbro.  Tel: 0708-16 07 75.  E-mail: db@dexor.se
Webdesign: Maco Design