Dexor AB
Tel: 0708-16 07 75
E-mail: db@dexor.se
 
hjem fukt og lukt undergulv i et system raske rommet klarlakk Color Floor System Lathunn Fukt Liming tregulv Video Svenska English norsk
 
Datablad & PDF
Referenser
Karta - Entreprenører
Kontakt
Se vår video!
Dexorbond video Video
"Raske Rommet" -ved vannskader
Unikt koncept

"Raske Rommet" er et unikt konsept for vannskader utformet som "Undergulv i et system" hvilket innebærer at miljø og kvalitet prioriteres samtidig som funktjon kan garanteres.

 

snabba_rummet
fuktskador

Med "Raske Rommet" kan tiden for tilbakestillelse av en vannskade og ferdigstillelse reduseres betraktelig.

Som et eksempel: En normal vannskade kan tilbakestilles og ferdig-stilles på 3 uker i stedet for 8 til 12 uker.

Selvsagt er hver vannskade unik i seg selv, men prinsippet for redusering av tid gjelder uansett. Foruten redusering av tid følger det også her en kostnadbesparelse samt mindre ubehag som en vannskade gir de skadelidende.

Notér at "Raske Rommet" ved vannskade kun omfatter vannskader på sement baserte gulv.

Hva er en vannskade?
snabba rummet vattenskada
1. Vannskadens omfavn er alltid lokal og har en begynnelse og en slutt, uansett skadens omfavn.
2. Skadens begynnelse eks, skadet vannrør.
3. Skaden avtar, vannet slutter og går over til fukt.
4. Skadens slutt.
5. Fallende skala fra vannet slutter og fukten avtar til skadens slutt. Fra 100% RF til eksempelvis bjelkelagets     85% RF.
Prosedyre ved vannskade - I dag

Vanligvis rives gulvmaterialet og tørkere settes inn for å tørke ut sementunderlaget og øvrige deler av rommet som f.eks.gipsvegger, tresviller etc.

Etter en hvis tid av uttørkning (normalt ca 8-12 uker) så ansees underlaget og arealet seg klart for ferdigstillelse med nytt materiale i den forståelse at alt skal være i orden, men mange ganger er ikke dettte tilfellet og skaden kommer tilbake i mange tilfeller senere, f.eks etter noen år.
Prosedyre ved vannskade -"Raske Rommet"
snabba rummet

Gulvmaterialet fjernes.

Undergulvet av betong eller avrettingsmasse slipes helt rent (100%) for gamle materialrester som lim etc.

Etter ett døgn (24 timer) er underlaget overflatetørt og DexorBond påføres som fukt og alkaliesperre i et sjikt på 0,2 mm eller som emmisjonssperre i 2 sjikt og total tykkelse 0,4 mm, vanligvis med en limsparkel, malerulle eller gummi rake. Notér at sjikt 2 må pålegges innen 24 timer.

"Raske Rommet" I ett system
"Raske Rommet" er et unikt konsept for vannskader utformet med "Undergulv i et system". Foruten faktorer som sementbaserte underlag tas det også hensyn til:
• Gipsvegger
Tre stendere
Sviller av tre
Overbetong med innstøpte vannrør på konstruktionsbetong

Vannskadede gipsplater byttes ut direkte eller ca 30 cm ifra gulvet og opp på vegg.
Sviller og stendere av tre med soppangrep byttes ut.Om de ikke er angrepet av sopp så tørkes de ca 1-2 uker.

I de tilfeller vedan vannrør eller gulvvarme av vannbåeren varme lagt i betongen anses å være årsaken til vannskaden fjernes betongen over for å komme til skaden.

snabba rummet
"Raske Rommet"
Sex alternative golvkonstruksjoner

Underlag:

Underlaget skal være rent,overflate tørt og fast,men kan ha en RF opp mot 100%Underlaget skal ha en holdfasthet og dragfasthet i h.h. til bruk. Underlaget bør ha en overflate fasthet på minst ≥1.0 MPa. Raske Rommet 1 og 2 gir automatisk en emmisjonsperre (lukt sperre) gjennom 2 sjikt av Dexor Bond 2000. i konstruksjonen.
Raske Rommet 3 til 6 kompletteres med ytterligere 1 sjikt Dexor Bond 2000 for å få en emmisjonssperre (lukt sperre).
snabba rummet 1-3
snabba rummet 4-6
* Noter at Weber tett sjikt bare behøves påføres i våtrom. I andre rom behøves det ikke påføres som siste sjikt. I de tilfeller det velges flis om materiell i et ikke våtrom/tørt rom skal siste sjiktet være DexorBond pluss sand. Dette for at øke ved heften til limet.

RASKE ROMMET med DexorBond og Webers produkter gir sammen med de øvrige beskrivne et konsept om et tidsperspektiv på ferdigstilt vannskade innenfor normalt 3 uker. Og da med valgfritt gulvmaterial som overflate materiell samt at miljø,kvalitet og funksjon kan prioriteres og garanteres.

Noter at kun de som arbeider med gulvkonstruksjonen får bruke overflaten under oppbyggningstiden da tilgrising kan medføre dårligere vedheft av de ulike sjikt.

Weber Dry Mix 85 er selvtørkende og tørker ned til ca 85% RF på 36 timer, tre (3) døgn.

Weber avrettingsmasse Floor 4160, 4610, og 4602 er selvtørkende og at DexorBond kan tidligst påføres etter 24 timer men ikke senere enn 48 timer.

Weber avrettingsmasse Floor 4150 er normaltørkende og DexorBond kan tidligst påføres etter 24 timer ved tykkelse 5 m. Ved tykkere sjikt se Weber produktblad for oppgitte sjikt tykkelser og uttørkning.

dexorbond Ehrenborg Weber
 
Copyright © 2010. Dexor AB  Torsvägen 14  749 60 Örsundsbro.  Tel: 0708-16 07 75.  E-mail: db@dexor.se
Webdesign: Maco Design
Video