Dexor AB
Tel: 0708-16 07 75
E-mail: db@dexor.se
 
hjem fukt og lukt undergulv i et system raske rommet klarlakk Color Floor System Lathunn Fukt Liming tregulv Video Svenska English norsk
 
Datablad & PDF
Referenser
Karta - Entreprenører
Kontakt
Se vår video!
Dexorbond video Video
Klarlakk
Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse
DexorBond Klarlakk er en vannbasert 1-komponent polyuretanbasert klarlakk. Den er spesielt laget som overflate på sementbaserte underlag (både ute og inne). Dette for å lette vasking og vedlikehold av ferdig overflate.
klarlack
Forbehandling
Underlaget skal være rent, overflatetørrt og fast.
"Befindtligt" undergulv av betong eller med avrettingsmasse skal være fritt for vann og helt rent for gamle materialrester som f.eks lim, primer, olje eller annen isolering. Tilsmusset undergulv gjøres rent med diamantsliping.
Nystøpte gulv skal være minst 21 dager gamle og fritt for betonghud.
Underlaget skal være ordentlig utherdet og skal ha hold og dra fasthet for det respektive bruk. Underlaget må ha en overflate fasthet på minst ≥1.0 MPa.
Påføring
Lakken skal blandes nøye minst 2-3 minutter før bruk. Lakken påføres vanligvis i 2 strøk med korthåret rulle.

• Strøk nr 1:
DexorBond klarlakk 90 i konsentrert form eller på sugende underlag.(1:1) dvs. en del lakk og en del vann.

• Strøk 2:
DexorBond klarlakk 40 eller 90 (hva som ønskes av blankhet) i konsentrert form.

• Ytterligere Strøk:
Påføres i konsentrert form i forhold til bruken.

Hvert strøk må påføres innen 12 timer etter forrige strøk, men kan påføres så raskt strøket er gangbart.(etter ca 3 timer).

Lettere belastning kan skje etter ca 1 døgn og full belastning etter 1 uke.

For å oppnå det beste resultat skal påføringen utføres i romtempera- tur, ca 20 grader og med en relativ fuktighet (RF) i luften på 50% og en viss utluftning. Produktet skal holde samme temperatur. Ved lavere temperaturer flyter den ikke så lett og viskositeten samt tørketiden forlenges. Lakken skal ikke påføres ved lavere temperatu- rer enn +10 grader. Ved påføring beskytt hud og øyne.

Bare personell som arbeider med gulvet skal bruke gulvet under byggetiden da tilgrising av gulvet kan medføre dårligere heft imellom de forskjellige strøk.

Vedlikehold
Overflaten vaskes tradisjonelt og/eller rengjøres med en vanlig roterende skuremaskin med en mopp av Scotchsprite av farge brun eller grønn. Rengjøring med svak alkalie (pH 8) med normalt blandingsforhold til vann.

Etter rengjøring kan overflaten igjen behandles med, hvis ønskelig med DexorBond Klarlakk 40 eller 90. I konsentrert form.

Øvrig
Tildekking av ferdiglagt overflate skal utføres med dekkpapp av typen "tetrapakk". Dekningsmaterialet skal overlappes og tapes sammen i skjøtene. Tape ikke mot lakkert overflate.
DexorBond klarlakk kan brukes bla. til overflater som:

• Garage
• Balkonger
• Lager
• Kjeller
• Publikums arealer på idrettsbaner
• Kulverter på sykehus
• Pigmenterte avrettingmasser (for kontor, restauranter, butikker, varehus, stormarkeder etc.)

DexorBond Klarlakk er utprøvd mot kaffe, ketchup, sennep, Coca- Cola vin, veisalt etc.
Undersøkelses underlag med kort teknisk rapport og resultat
Dato/Sign 2009-04-15 Anders Gustavsson maxit AB
Prosjektnummer GPU 421
Prosjektnavn DexorBond Klarlakk
Undersøkelses årsak Anders Hansson maxit AB vil teste om DexorBond Klarlakk fungerer å påføre på Floor 4650 Duro Colour samt senere teste konstruksjonen med Industrihjulstesten 200 Kg (EN13892-5).
Oppdragsgiver Arnold Fredriksson / Anders Hansson maxit AB.
Utføres av Anders Gustavsson maxit AB
Kontraktsgjennomgang
Oppdragsgiver/dato Arnold Fredriksson maxit AB / 2009-02-06
Undersøkelses program Betong plate 500x500 mm avrettes med Floor 4650 (10 mm). Overflaten behandles dagen etter med DexorBond Klarlakk ved 2 ganger. (13,5+9,4 gram). Etter 31 døgn testes prøven med Industrihjulstesten 200 Kg (EN13892-5).
Teknisk rapport Industrihjulstest 200 Kg (EN13892-5). 10000 sykler.
Resultat OK
Teknisk informasjon
Hoveddeler Polyuretandispersion
Tetthet 1,04 kg/l
Solids 33% bay, 30% etter volum
Gloss Semi-Gloss (40) Blank (90)
Brannklassifisering -
Material forbruk 1 liter (konsentrert) dekker ca 80-10 m2 per strøk
Tørketid Overmalbar etter 3 timer og kan brukes i 12 timer
Full motstand mot slitasje Etter 5-7 dager
Brukstid Etter åpning kan lagres, og lagret materiale kan brukes igjen som PÅFØRINGSINSTRUKS. Materialet holdt fra frysepunktet
Lagringstid 2 år
Pakker 10 Liter
Farge Transparent, til Semi-Gloss Gloss
Tilleggsinformasjon Rengjør verktøy med vann
Utstedelsesdato 2010-01-01
Bild derfor belastning Bild efter belastning
industrihjultest före industrihjultest efter
 
Copyright © 2010. Dexor AB  Torsvägen 14  749 60 Örsundsbro.  Tel: 0708-16 07 75.  E-mail: db@dexor.se
Webdesign: Maco Design