Dexor AB
Tel: 0708-16 07 75
E-mail: db@dexor.se
 
hjem fukt og lukt undergulv i et system raske rommet klarlakk Color Floor System Lathunn Fukt Liming tregulv Video Svenska English norsk
 
Fuktproblematik idag
Undergulv type 1-3
Installasjonsanvisning
Datablad & PDF
Referenser
Karta - Entreprenører
Kontakt
Se vår video!
Dexorbond video Video
 
Undergulv i et system
platta undergolv
Ny teknikk
For oppbygging av undergulv – et produkt av mer enn 15 års arbeide over produktgrensene mellom ulike produsenter der helhetssynet på under-gulvkonstruksjoner har spilt en sentral rolle, systemtenking.

Systemtenking
Systemtenking sammen med moderne teknikk prioriterer kvalitet og miljø samt garanterer kundens forventninger om en varig løsning.

Dexor, Weber, Bostik og Casco har i sammen utviklet denne nye teknikken for undergulv til alle miljøer og materialer.

Ytre faktorer som fukt, alkalier og emisjoner i betongen kan kontrolleres og utgjør dermed ikke noe hinder for miljø, kvalitet og funksjon av gulvmaterialene.

Beskrivelse
For å lette den praktiske håndteringen har vi laget en enkel beskrivelse.

Ved hjelp av denne beskrivelsen kan beslutninger taes om rett type konstruksjon for passelig undergulv – slik at ikke vanlige forekommende fuktrelaterte problem oppstår.

Uansett fuktbelastning, alkalisk aggressivitet eller forekomster av emisjoner, ifra betongens deponerte nedbrytningsprodukter, kan undergulvet skreddersys for respektive lokale, for bestemt virksomhet, samt mulighet til fritt valg av overflatematerial.

Arbeidet med oppbygging av undergulvet utføres alltid av spesielt utlærte, autoriserte og sertifiserte entreprenører.

Ta gjerne kontakt med oss så står vi til deres disposisjon for å diskutere og løse deres spørsmål.

Väl mött!
I Norge legges ca 15 millioner m2 gulv per år fordelt på følgende:
Nybygging
Leiligheter ca 2 mill.
Kontorer etc. ca 3 mill.
Rehabilitering
Leiligheter ca 5 mill.
Kontorer etc. ca 5 mill.
- Hvordan handterer vi fuktproblematikken i byggeprosessen idag?
Fuktriskinventering
Gjennomgang av og eventuelle forandringer av:
• Materialvalg
• Kontruksjonsløsninger
• Opptørkning og måling

Fuktbegrensnings dokumentasjon
Er resultatet av fuktriskinventeringen og fungerar som et styrings instrument i bygge- prosessen bl.a for rette uttørkningstider.

Fuktdimensionering
Etter fuktriskinventering og fuktbegrensings dokumentasjon kan en fuktdimensjonering gjøres.

Definasjon:
Ser etter at de i byggeprosessen som sørger for at byggningen ikke får skader som direkte eller inderekte skyldes fukt.
Tross alle fagmessige anstrengelser blir ca 20% av all nyproduksjon fuktskadet som leder til helseskadelige emisjoner i innemiljøet.
Philip astma

Ca: 1.000.000 m2 / år.

Hvilket leder til.

• Trøtthet og vondt i hodet
• Rennende nese og øyne
• Kronisk forkjølelse,
• Allergisk syndrom
• Astmatisk problem

- Finnes det en løsning?
 
- Ja, det finnes!

Undergulv satt i et system

Undergulv satt i system er en problemløser ved bla:

• tynne konstruksjoner
• høy fuktighet
• høye alkalier (høy PH verdi)
• høye emisjoner (lukter och gaser)
platta
Til toppen
Undergolv typ 1-3
Undergulv type 1 – Plate på mark –fra 95% RF og oppover
Undergolv typ 1
Denne konstruksjonen av undergulv er lagd spesielt for de tilfeller der RF i betong er 95% og oppover.

• Plate på mark*
• Konstruksjoner med gjensittende form
• Varmegulv med ensidig uttørking
• Eller der man kan regne med at RF gjennom fukttilskudd kommer til å stige til 95% RF eller over

På grunn av den høye fuktbelastningen pluss sand i stedet for tradisjonell primer som vedheft til avrettingsmassen. I og med at man legger to lag DexorBond i undergulvet av denne konstruksjon får man også automatisk en emisjonssperre.

Denne type undergulv tilpasses først og fremst ved kommersielle lokale, offentlig forvaltning og industri.

*Noter at ved plate på mark med et visst tilsig av fukt og tett yttermaterialet, kan denne konstruksjonen være tilpasset allerede ved 90% RF-gulv.
Undergulv type 2 – Bjelklag – fra 85% RF opp till 94% RF
Undergolv typ2
Denne konstruksjonen av undergulv er spesielt laget for å møte det store spekteret av hvilke ulike faktorer og dets samspill kan innebære – blant annet:

• Fuktbelastninger fra 85% RF og opp til 94% RF
• Mengder med avrettning
• Type lokaler
• Tørketid
• Belastninger
• RF-krav for ulike typer av yttermaterialer

Denne typen undergulv tilpasses ved alle typer av lokaler.

Noter at Weber Floor 4150 er en normaltørkende avrettningsmasse, ca 10mm/v. Uttørkningstemp: 20°C ved 50% RF-luft og gjennom luft.
Undergulv type 3 – for liming av tregulv på Sementbasert underlag
undergolv_typ_3
Denne konstruksjonen av undergulv er spesielt laget for å motvirke fuktpåvirkning på tregulv som limes direkte på sementbasert underlag.

Når RF er nærmere 60% er det nødvendig med DexorBond fuktsperre allerede ved 80% RF i undergulv.

Tregulv limes med Bostic MaxiBond eller Casco Parkettlim Elastic 3476. Limet er spesielt utviklet for denne type konstruksjoner.

Tregulv direktelimes på sementbasert underlag først og fremst for å redusere trinnlyden i lokalet – i visse tilfeller med opptil 18 db. Med Weber lydgulv kan man oppnå lydklasse A, B og C for trinnlyd til underliggende lokaler.

Denne type undergulv anbefales fremfor alt på kontorer.

Noter at Weber Floor 4150 är en normaltørkende avrettningsmasse, ca 10mm/v. Uttørkningstemp: 20°C ved 50% RF-luft og gjennom luft.

* Ved plate på mark. Undergulv type 1 brukes for tregulvet limes ned - se over.
Se også installasjonsvedledning for undergulv type 1, 2 og 3.
Til toppen
Installasjonsanvisning for undergulv
undergolv
OBS! Les nøye igjennom alt før arbeidet starter.

Følgende installasjonsanvisninger for undergulv type 1,2 og 3 er på underlag av betong med
muligheter til fritt valg av overflatebelegg.


Ved liming av overflatebelegg som gummi og polyolfin brukes DexorBond  Gummilim (eller tilsvarende) - et spesiallim uten fukt for gulvmateriell som må limes vått.

Ved legging av klinker skal øverste sjiktet av DexorBond mettes med vasket Rådasand ca 1kg/m2. kornstørrelse 0,8-1.2 mm som strøes ut ved installasjon. Dette for å forvisse seg om god vedheft.

Forberedelser av undergulv
Betongunderlaget skal være fritt for vann og helt rent (til 100%) for gamle materialrester som f,eks lim,primer, olje og annen isolering etc.

Betonggulv med rester av annet materiell gjøres rent med diamantsliping eller blestring.
Nystøpt betonggulv skal være minst 21 dager gammelt og fritt for betonghud og oksanolje.

Forutsettning
Arbeidet med å bygge opp undergulvet utføres alltid av godkjente og autoriserte entreprenører.

All innstallasjon skal skje i ca +20 grader og produktene skal ha samme temperatur.
Installasjonsveiledning undergulv type 1: Plate på mark – fra 95% RF og oppover

1. Primer (DexorBond + sand)
På godt rengjorte betongunderlag installeres DexorBond i et sjikt på 0,2 mm med limsparkel, gummirake eller ruller (mohair) etter hvordan underlaget er ujevnt, og mettes med vasket Rådasand ca 1kg/m2, kornstørrelse 0,8-1,2 mm, som strøes ut ved installasjon.

2. Kontroll
Når DexorBond er herdet, etter ca 10 timer støvsuges overflaten for overskytende sand, kontrolleres for bare flekker. Partier/flekker som mangler sand flekkes med DexorBond og sand.

3. Avrettningsmasse
Weber avrettningsmasse Floor 4160 eller Floor 4610 installeres innen 24 timer direkte på DexorBond og sand.

4. Sperrsjikt (DexorBond)
Når avrettingsmassen har herdet installeres DexorBond i ytterligere i et sjikt på 0.2 mm, vanligvis med en limsparkel alternativt med en rulle (type mohair) eller gummirake.

5. Arbeidet
Bare de som arbeider med konstruksjonen skal bruke overflaten under oppbyggningstiden da tilgrising kan medføre dårligere vedheft av de ulike sjikt.

6. Tørketid for avrettingsmassen.
Weber avrettingsmasse Floor 4160 og Floor 4610 er selvtørkende og DexorBond skal installeres først etter 24 timer men innen 48 timer. Se Webers produktblad for anbefalte sjikt tykkelse.
Installasjonsveiledning undergulv type 2: Bjelkelag fra 85% RF til 94% RF

1. Primer
På vel rengjorte betongunderlag pålegges Weber primer Floor 4716 i et dekkende sjikt med malerrulle eller myk børste. For blandingsforholdet og annen informasjon se Weber produktblad og primer guide for Floor 4716.

2. Avrettningsmasse
Når primeren har tørket og laget en film etter ca 10 timer pålegges Weber avrettningsmasse Floor 4160 Floor 4602 eller Floor 4150

3. Sperrsjikt (DexorBond)
Når avrettningslmassen har herdet pålegges DexorBond som fukt- og alkaliesperre i 1 sjikt om 0,2 mm eller som emisjonssperre i 2 sjikt , om totalt 0,4.mm. Pålegges med en malerrulle eller limsparkel. Sjikt nr 2 må pålegges innen 24 timer.

4. Arbeidet
Bare de som arbeider med konstruksjonen skal bruke overflaten under oppbyggningstiden da tilgrising kan medføre dårligere vedheft av de ulike sjikt.


5. Tørketid for avrettingsmassen
Weber avrettningsmasse Floor 4160,Floor 4602 og Floor 4610 er selvtørkende og DexorBond skal skal først påføres etter 24 timer men før 48 timer. Se Weber produktblad for beskrevet sjikt tykkelser.

Weber avrettningsmasse Floor 4150 er normal-tørkende og DexorBond 2000 kan tidligst påføres etter 24 timer med maks tykkelse 5 mm. Ved tykkere sjikt se Weber produktblad for tykkelser og uttørkning.
Installasjonsveiledning undergulv type 3: For liming av tregulv på sementbasert underlag

1. Primer
På vel rengjorte betongunderlag pålegges Weber primer Floor 4716 i et dekkende sjikt med malerrulle eller myk børste. For blandingsforholdet og annen informasjon se Weber produktblad og primer guide for Floor 4716.

2. Avrettningsmasse
Når primeren har tørket og laget en film etter ca 10 timer pålegges Weber avrettningsmasse Floor 4160 Floor 4602 eller Floor 4150

3. Sperrsjikt (DexorBond)
Når avrettningslmassen har herdet pålegges DexorBond som fukt- og alkaliesperre i 1 sjikt om 0,2 mm eller som emisjonssperre i 2 sjikt, om totalt 0,4 mm. Pålegges med en malerrulle eller limsparkel. Sjikt nr 2 må pålegges innen 24 timer.

4. Arbeidet
Bare de som arbeider med konstruksjonen skal bruke overflaten under oppbyggningstiden da tilgrising kan medføre dårligere vedheft av de ulike sjikt.

5. Tørketid for avrettingsmassen
Weber avrettningsmasse Floor 4320 er selvtørkende og DexorBond skal skal først påføres etter 24 timer men før 48 timer. Se Weber produktblad for beskrevet sjikt tykkelser.

Weber avrettningsmasse Floor 4150 er normal-tørkende og DexorBond 2000 kan tidligst påføres etter 24 timer med maks tykkelse 5 mm. Ved tykkere sjikt se Weber produktblad for tykkelser og uttørkning
Liming

Casco Proff  Extra 3444 Bostic og StarTac ST Gulv og Vegglim er å anbefale til de fleste vinylgulv og
tekstilgulv. Liming av gulvmaterialet skjer da på et ikke sugende underlag,Dexorbond 2000.
Instaleringen da i limfilmen skjer da i *sen våtliming eller *tidlig heftlimimg. Kontroller  oversmittingen av limet mellom belegg og undergulv (Dexorbond 2000).  Riktig limmengde er 1. liter til 4-5 m2. (Hvilken type materiell.)

Casco Lin og, Bostic linoleumslim  er anbefalte lim til linoleums produkter. Liming på underlaget Dexorbond 2000 vil skje på et ikke sugende underlag. Legges i *sen våtliming eller *tidlig
heftliming. Kontollere at det er god oversmitting av lim mellom belegg og underlag. Riktig limmengde er 1. liter til 4 m2.

De faktorer som styrer ventetiden på limet er luftfuktigheten og ventilasjonen. Om man legger for tidlig kan det oppstå pløser og ved for sen legging er oversmittingen for litensom igjen medfører at belegget løsner ved belastning.

Casco parkettlim Elastic 3476 og Bostic Maxibond MP Parkettlim er anbefalt å lime trebaserte materialer som stavparkett, lammellparkett, mosaikkparkett, og kubbgulv. Legges omgående og innefor 20 minutter,som er åpningstiden på limet. Kontrolleres at det er god oversmitting av limet.på undergulv og trematerialet. Riktig limmengde er 1. liter til 1 m2.


Normal våtliming
ventetid 0-10 min ved 60% RF-luft
ventetid 15.25 min ved 90& RF-luft

*Sen våtliming
Ventetid 20-25 min ved 60% Rf-luft
ventetid 40-60 min.ved 90 RF-luft

*Tidlig heftliming
Ventetid 30-45 min ved 60%RF-luft
ventetid 60-90 min ved 90%RF-luft
Til toppen
 
Copyright © 2010. Dexor AB  Torsvägen 14  749 60 Örsundsbro.  Tel: 0708-16 07 75.  E-mail: db@dexor.se
Webdesign: Maco Design